Welkom bij de Social Store


 

De Social Store is een plek waar mensen in Ridderkerk samenkomen om elkaar te helpen en te ontmoeten. Het is bedoeld voor alle mensen, jong en oud.

In de Social Store werken we met vrijwilligers en verschillende organisaties samen. Wij willen graag armoede en eenzaamheid verminderen en integratie bevorderen.

 

Wij bieden praktisch hulp aan iedereen die het nodig heeft en organiseren verschillende acties en wekelijkse activiteiten samen met andere organisaties.

 

Deelnemende organisaties en veel vrijwilligers hebben zelf ervaringskennis en/of een andere culturele achtergrond.

 

 

 

  • Uitgiftepunt Persoonlijke Verzorgingsproducten
  • Stichting Multicultureel Ridderkerk
  • Dierenvoedselbank
  • Stichting Eritreeërs Ridderkerk
  • Women in Connection
  • Afghaanse Culturele Vereniging
  • Kunstenaars Zirak Mira en Özlem Aral
  • Uitgiftepunt Menstruatieproducten
  • Spreekuur (Farsi, Tigrinya en Nederlands)
  • Noodpakketten

 

 


Wilt u een gezin helpen? Klik dan op de betaallink:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nyl3XKcRQX-XJHBxmoDDxA

 

Giften kunnen ook gestort worden op:

NL73RABO 035 13 13 923

t.n.v. S.D.P.R.K. (Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken)

o.v.v. ‘Donatie Social Store’.

 

De S.D.P.R.K. heeft de ANBI-status zodat jouw giften aftrekbaar zijn van de belastingen. ANBI-reg.nr. 860183579.